top of page
Roof aerial club

Tärkeää tietoa tunneista

* Oppilaalla tulee olla oma tapaturmavakuutus. Roof Aerial Club ei vakuuta harrastajia.

* Peruthan varaamasi viikkotuntipaikan mahdollisimman pian, jos et pääsekään tulemaan tunnille. Tunti täytyy perua viimeistään 3h ennen sen alkua. Peruuttamattomasta tuntivarauksesta perimme kertamaksajilta kertamaksun hinnan 20e, joka läheteään s-postitse laskuna ja sarjakorttilaisilta vähennämme kerran kortilta. Kausimaksajat menettävät poissaolonsa korvausoikeuden, jos oma tai sen tilalle varattu tunti jää peruuttamatta. 

 

* Etukäteen tiedossa olevan poissaolon tai sairastumisen voi korvata kurssin aikana viikkotunneillamme. Ilmoitathan poissaolosta tai toimitat lääkärintodistuksen sähköpostitse. Korvaavan tunnin voit varata varausjärjestelmämme kautta. Lasten tunteja ei voi korvata. Pidemmästä poissaolosta/sairastumisesta voi olla meihin yhteydessä. 

 

* Äkillisestä peruutuksesta voit ilmoittaa puhelimitse. Lääkärintodistusta vastaan, voi siirtää maksettua kautta todistuksessa merkityn ajanjakson verran eteenpäin. Toimitathan tällaisessa tapauksessa lääkärintodistuksen sähköpostitse osoitteeseen info@roofaerialclub.fi

* Lasten ryhmien minimi osallistujamäärä on 5 oppilasta. 

* Aikuisten tunnit totetuvat, jos osallistujia on vähintään 3. 

 

* Kaikille tunneille mukaan kannattaa varata oma juomapullo, jonka voi tarvittaessa täyttää tilassamme.

 

* Pitkät hiukset on hyvä olla kiinni.

 

* Huomioithan, että korut ja kellot on poistettava tanko- ja ilma-akrobatiatunneilla.

 

* Käytäthän ilmajoogassa vetuketjuttomia vaatteita, sillä vetoketjut voivat vaurioittaa hammock-kankaita. 

* Saavuthan tunneille ajoissa. 

* Vapaavuoroilla treenataan omalla vastuulla. Alle 15-vuotiaat vain aikuisen valvonnassa. 

* Tietosuojaselosteen löydät tämän sivun lopusta. 

 

Tervetuloa treenaamaan kanssamme! 

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Roof Aerial Club Oy
Postiosoite: Kerttusentie 5 D, 00780 Helsinki
Käyntiosoite: Malmin raitti 17 A, 00700 Helsinki
Puh. 0505581558

Rekisterinpitäjän edustaja ja tietosuojavastaava

Sanni Sarlin-Takayama
info@roofaerialclub.fi
Puh. 0505581558

Rekisterin nimi

Tankotanssi -ja sirkuskoulu Roof Aerial Club Oy:n henkilö- ja opetusrekisteri oppilaista, vanhemmista ja työntekijöistä.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tämä on Roof Aerial Club Oy:n tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2024.

Kerättyjä tietoja ovat:

- Henkilön nimi

-Henkilön syntymäaika 

- Mahdollinen yritys/organisaatio

-  Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)

-Lasten ryhmissä huoltajan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite) 

-Tiedot tilatuista palveluista

- Laskutustiedot sekä perintään vaadittavat tiedot

kuvien ja materiaalien käyttöluvat, opettajan nimi, opettajan henkilötunnus, opettajan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), opettajien opetustyö, järjestetyt opetustunnit, opetustoimintaan liittyvät tilastotiedot ja oppilasmäärät.

Henkilötiedot ovat meille vapaaehtoisesti luovutettuja ja niitä voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon, laskutukseen sekä markkinointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla ilmoittautumisen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisterit, joita pidämme ovat varausjärjestelmän ja varausjärjestelmän  asiakasrekisteri, verkkokauppamme asiakasrekisteri sekä näihin tietoihin ja asiakkaan meille sähköpostitse, suullisesti tai puhelimitse luovuttamiin tietoihin perustuva laskutus- ja kirjanpitorekisteri.
 

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimilla säilytettävien tietojen digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Verkkokaupan teknisestä ylläpidosta ja suojauksesta vastaa Parenum Oy ja kirjanpidon- ja laskutuksen asiakasrekisteristä Kohti Unelmia Oy. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yksittäiseen henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

Opetustoimintaan liittyvää tilastotietoa (oppilaiden ja opetuksen määrä, jonka mukana ei toimiteta yksilöiviä tietoja) luovutetaan säännöllisesti esimerkiksi opetushallitukselle ja tilastokeskukselle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Visma Duetto; jos laskuun ei tule suoritusta toisen maksumuistutuksen jälkeen, perintätoimisto luovuttaa tarvittavat henkilötiedot eteenpäin perintää varten.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus ja henkilötietojen säilytysajat

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot sekä pyytää niihin oikaisua tai täydennystä kirjallisesti. Asiakas voi koska tahansa asiakassuhteen päätyttyä pyytää tietojensa poistamista. Rekisterin ylläpitäjä voi pyytää asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä niin kauan kuin se on asiakassuhteen ylläpidon, markkinoinnin tai yhtiön etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi kohtuullista.

 

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

bottom of page